Sağlık

Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sorun

Yakın doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve muayenehane Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır önderliğinde, Doç. Dr. tas Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MsC Emrah Güler, Doç. Dr. İlker Etikan’nın kongrede sunduğu ‘’Enterobacteriae’lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki’’ konulu araştırma poster ikincilik armağanı almaya dogruluk kazandı.

Günümüzde en mühim problemlerden birisi var olan antibiyotik direncinin bütün yeryüzünde yaygın tek mesele olduğu belirtilerek, Yakın doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuarında üretilen Enterobakteri serisinin azalarının salgıladıkları GSBL hasebiyle belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağı bütün hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.

Antibiyotik direncindeki artışa reçetesiz antibiyotik kullanımı etkendir

Yapılan çalışmada var dirençli antibiyotikler kullanılamayacağından, kullanılması mümkün olabilen ek antibiyotiklerin dirençleri araştırılmış olup florokinolon ve trimethoprim-sulfamethakzasol seçeneklerinde % 66.4 oranında ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerde % 31 oranında dirençli bulundu.

Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzunca yıllardır reçetesiz antibiyotik satışının olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına değin tek kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üzerinde kalmayıp, pratikte de uygulanarak alakalı bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin mühim olduğu vurgulandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir