Eğitim

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2018 gerçekleşti

Üç Fakülte temsil etti

Yakın doğu Üniversitesi medya ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden gelen açıklamalara göre, Amerika, İran, Romanya, Rusya, Türkiye, Slovenya, İspanya, Tayvan, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Endonezya benzeri ülkelerden bilim insanının bulunduğu kongrede, Yakın doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, “Hikayenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikayeleştirilmesine baz alinarak tek Karşılaştırma”, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Masallara İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği”, “Yunus buyruğa ve Mevlana’da dil Felsefesi Üzerine tek Değerlendirme”, “Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan isimli eserinin önsözü üstüne dilbilimsel tek değerlendirme, “İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine değin Nitel tek Değerlendirme”, “Tevfik Fikret ve Kıbrıs’ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik’in Eserlerinde düş Hakikat Çalışması ve Melankoli Temalarının Karşılaştırılması” konulu bildiriler sundular.

Tanzimat Dönemi’nin evvel Türkçe grameri

Fen yazın Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karabacak kongreye “Yunus buyruğa ve Mevlana’da dil Felsefesi Üzerine tek Değerlendirme” isimli bildiriyle katıldı. Bildiride kısaca dil felsefesi ve öneminden bahsedildikten ardindan Yunus buyruğa ve Mevlana’nın şiirlerinde genel tutum nitelikleri üzerinde durarak, şiirlerinden örnekler seçen Karabacak, dil felsefesi değerlendirmeleri yaptı. Kongrede Prof. Dr. Esra Karabacak, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Aslı Piro ile birlikte “Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan isimli Eserinin Önsözü Üzerine Dilbilimsel tek Değerlendirme” başlıklı bildiri sundular. Tanzimat döneminin evvel Türkçe grameri olarak sayılan Abdurrahman Fevzi’nin Bilinen tek yapıtı ‘Mikyasü’l-Lisan Kıstasül-Beyan’ tanıtılarak Türk gramer tarihi amaciyla hatri sayilir büyüklükte önem taşıyan önsözünü dilbilim metotlarıyla değerlendirdiler.

Fıkıh eğitimi değerlendirmesi

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Samira Hasanova “İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine değin Nitel tek Değerlendirme” başlıklı video sunumuyla katıldığı kongrede fıkıh eğitiminin ehemmiyeti üzerinde durdu. Fıkıhın merkezi konumuna dikkat çekmek amaciyla bildiride, evvela Osmanlı vaktindeki medreselerden günümüze fıkıh eğitiminin tarihsel art planı kısa tek şekilde ele aldı.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir